Epidemiologija diabetesa

Kot bolezen življenjskega stila dobiva diabetes take dimenzije, da ga mednarodne organizacije (letos tudi OZN) že obravnavajo  kot dejavnik preprečevanja družbeno ekonomskega razvoja, zlasti v manj razvitih državah. Tudi za razvite ekonomije je bolezen takih razsežnosti objektivno veliko breme.

Statistika sladkornih bolnikov je zastrašujoča...

diabetes po svetuLeta 1985 je bilo po ocenah na svetu 30 milijonov ljudi z diabetesom.


Danes ima sladkorno bolezen 366 milijonov ljudi, kar je desetkrat več v komaj četrt stoletja. Epidemija zajema vse več in vse mlajše ljudi.
Svetovni program preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni/CINDI /pojmuje diabetes kot bolezen življenjskega stila s štirimi družbenimi dejavniki za razvoj kroničnih nenalezljivih obolenj: revščino, izobrazbo, zaposlenostjo in družbeno neenakostjo.

 

Diabetes Atlas 2011

Kitajska z največ diabetesa v svetu

Po prejšnji oceni Mednarodne federacije za diabetes (IDF) iz leta 2009, objavljeni v Diabetes Atlas je imela Kitajska 43,2 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo. Letos je Kitajska prehitela Indijo in postala globalni epicenter epidemije sladkorne bolezni z 92.4 milijonov odraslih z diabetesom. Zaradi tega je tudi ocena skupnega števila diabetikov v svetu poskočila na 366 milijonov.

Ocene nove študije, da je na Kitajskem skoraj dvakrat več ljudi s sladkorno boleznijo kot so sprva mislili, ni presenetljiva, saj so podatki IDF izpred dveh let temeljili na ocenah za leto 2003. Nova študija, ki je objavljena letos  v New England Journal of Medicine izhaja iz metodologije, uporabne za velike vzorce, ki so dobro izbrani. Zlati standard metode za odkrivanje diabetesa je oralni glukozni tolerančni test, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

Razlike med staro in novo oceno so sicer lahko posledica uporabe različnih metodologij, vendar pa nove številke zagotovo kažejo hitro širjenje sladkorne bolezni. Glede na nove podatke lahko pričakujemo, da bo leta 2030 število ljudi s sladkorno boleznijo doseglo pol milijarde.

Število diabetikov v Sloveniji

V Sloveniji dolgo nismo imeli podatkov o številu diabetikov. Sklepalo se je, da je njihov delež med 4% in 5% populacije, oziroma okrog 80.000.

Prvo epidemiološko študijo o številu diabetikov v Sloveniji je na nacionalni konferenci o diabetesu (6.-7. nov. 2008) predstavil Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije in je objavljena v zborniku konference. Zbrani epidemiološki podatki najprej prikazujejo izbrane dosegljive podatke o sladkorni bolezni v Sloveniji, ki izvirajo predvsem iz obveznih zbirk podatkov iz obveznih poročil izvajalcev zdravstvenega varstva, nato pa najnovejše podatke iz evropske Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu. Izvedel jo je Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije konec leta 2007 po skupni usklajeni metodologiji, ki jo sporazumno uporabljajo vse države članice EU. Ta raziskava je z osebnim anketiranjem prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več,  dala rezultate, na osnovi katerih je ocenjujeno, da je med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 120.911 oseb s sladkorno boleznijo ali 6,9%. Z upoštevanjem institucionaliziranih oseb z diabetesom (domovi upokojencev) in mladih do 15. letalahko rečemo, da je v Sloveniji blizu 125.000  ljudi z diagnozo sladkorne bolezni.

Delež prebivalcev s sladkorno boleznijo s starostjo narašča, tako ima v Sloveniji 22,2 % prebivalcev, starejših od 75 let in 16 % starih od 65 do 74 let sladkorno bolezen, medtem, ko jo ima v starosti 15 do 24 let 0,6 %, v starosti 25 do 34 let pa 0,8% prebivalcev.

Nacionalna konferenca leta 2008 je pomemben mejnik v obravnavanju diabetesa. Prvič so se zbrali slovenski diabetologi, strokovnjaki različnih specialnosti, tudi iz tujine in predstavniki zdravstvenih oblasti (Ministrstvo za zdravje, ZZZS), bolnikov ( Zveza društev diabetikov) in drugih institucij in vsestransko osvetlili problematiko diabetesa. Organizator konference je bil Zavod za izobraževanje o diabetesu.

 

Društvu diabetikov Kranj lahko pomagate na več načinov

V napovedi za odmero dohodnine lahko del dohodnine (do 0,5%) namenite društvu.
Do 0,5 % svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Izpolnjen obrazec (PDF) pošljite na pristojni davčni urad (PDF).
Davčna številka združenja je: 61257419 Finančne prispevke pa lahko tudi nakažete na račun št: SI56 0700 0000 0147 530 (GB d.d., Kranj)

diabetes revija cukrcek