Tipi diabetesa

Obstajata dva glavna tipa diabetesa

Diabetes tip 1, imenovan tudi juvenilni diabetes, imunsko povzročeni ali inzulinsko odvisni diabetes. Povzroči ga avtoimunska reakcija, ko obrambni sistem telesa napade celice proizvajalke inzulina in jih uniči. Zakaj do tega pride, še ni razjasnjeno. Bolezen lahko prizadene ljudi različnih starosti, običajno pa izbruhne pri otrocih in mladostnikih. Ljudje s to obliko diabetesa potrebujejo vsakodnevno inzulinsko zdravljenje (injekcije, črpalke), da lahko uravnajo raven glukoze v krvi.

Diabetes tip 2, imenovan tudi starostni diabetes ali diabetes življenjskega stila se pojavi po 40. letu starosti pri ljudeh s preveliko telesno težo. Tesna je povezava med trebušnim obsegom (centralni tip debelosti) in razvojem diabetesa tipa 2. Zaradi vse več debelosti med mladimi, se je začel ta tip diabetesa pojavljati tudi med njimi. Tip 2 je najbolj pogost tip diabetesa, nanj odpade 90 - 95 odstotkov vseh primerov diabetesa.

tipi diabetesaČe ljudje z diabetesom tipa 2 niso diagnosticirani in zdravljeni, se lahko pri njih razvijejo komplikacije, katerih rezultat je prezgodnja smrt.

Pri nekaterih ženskah se včasih začasno razvije tudi tretji tip diabetesa, imenovan gestacijski ali nosečniški diabetes, ko so noseče. Ta tip se razvije pri 2 - 5 % nosečih žensk, a običajno po porodu izgine. Ženske, ki ga dobijo, so bolj ogrožene, da v kasnejših letih zbolijo za diabetesom tipa 2.

Značilnosti sladkorne bolezni

Značilnost                           diabetes tip 1                           diabetes tip 2

starost                                   pod 30 let                              nad 30 let

ženske:moški                         1 : 1                                      1,3 : 1

telesna masa                          normalna                                povečana

začetek                                    akuten                                   počasen

nagnjenost h ketoacidozi         velika                                    majhna

odvisnost od inzulina                življenjska                             možna

rodbinska nagnjenost               5 do 10 %                             50 %

skladnost dvojčkov                   50 %                                    100 %

avtoimunska značilnost             da                                        ne

pomanjkanje inzulina                da                                        možno

odpornost proti inzulinu             ne                                        da

Vir: Sladkorna bolezen, priročnik: (uredniki Milena Bohnec, Ana Čerpnjak, Franc Mrevlje), Ljubljana, Klinični center, klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, 1998

Društvu diabetikov Kranj lahko pomagate na več načinov

V napovedi za odmero dohodnine lahko del dohodnine (do 0,5%) namenite društvu.
Do 0,5 % svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Izpolnjen obrazec (PDF) pošljite na pristojni davčni urad (PDF).
Davčna številka združenja je: 61257419 Finančne prispevke pa lahko tudi nakažete na račun št: SI56 0700 0000 0147 530 (GB d.d., Kranj)

diabetes revija cukrcek