Obvestilo o začasni lokaciji

Zaradi gradnje prizidka k Diabetološkemu centru se Društvo začasno seli na novo lokacijo. Po 1.1.2018 nas najdete na Stritarjevi ulici 8, Kranj (za Mestno občino Kranj) - I. nadstropje desno, soba št. 6.(lokacija na zemljevidu). Sedež društva ostaja na naslovu Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj.

Aktualne novice - marec 2016

Želimo vam sporočiti nekaj aktualnih novic:

Življenje s sladkorno boleznijo

Vabimo na predavanje z naslovom "Življenje s sladkorno boleznijo", ki bo v torek, 5. aprila 2016 ob 18. uri, v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Preberite več ...


OBVESTILO št. 25

Spoštovane članice in člani Društva diabetikov Kranj! Želimo vam sporočiti nekaj aktualnh novic ...
POVEZAVA NA OBVESTILO ŠT. 25 (pdf)


VABILO na Občni zbor društva

Vabimo vas  na redni občni zbor društva, ki bo v četrtek,  dne 24.marca 2016 ob 17. uri v  sejni dvorani št. 15  Mestne občine.  
 
Predlog   dnevnega reda:
1.    Otvoritev in pozdrav.
2.    Sklepanje o dnevnem redu.
3.    Izvolitev organov občnega zbora
a.    Delavno predsedstvo (predsednik in dva člana)
b.    Verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)
c.    Zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
4.    Strokovno predavanje: Diabetične rane (Zaloker&Zaloker)
5.    Ugotovitev sklepčnosti.
6.    Poročilo o delu Društva 2015.
7.    Finančno poročilo za leto 2015.
8.    Poročilo Nadzornega odbora  o finančnem poslovanju 2015.
9.    Poročilo Disciplinske komisije za leto 2015.
10.    Razprava o poročilih in sprejem.
11.    Program dela Društva za leto 2016.
12.    Finančni načrt Društva za leto 2016.
13.    Razprava o programu dela in finančnem načrtu ter sprejem programa.
14.    Razrešitev organov Društva.
15.    Volitve organov Društva.
16.    Besede  gostov.

Zaključek in pogostitev.

VLJUDNO VABLJENI IN DOBRODOŠLI!

Izvršni odbor
Društva diabetikov Kranj

Programe in delovanje sofinancira FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališča FIHO.

Društvu diabetikov Kranj lahko pomagate na več načinov

V napovedi za odmero dohodnine lahko del dohodnine (do 0,5%) namenite društvu.
Do 0,5 % svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Izpolnjen obrazec (PDF) pošljite na pristojni davčni urad (PDF).
Davčna številka združenja je: 61257419 Finančne prispevke pa lahko tudi nakažete na račun št: SI56 0700 0000 0147 530 (GB d.d., Kranj)

diabetes revija cukrcek